Waarden sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student herkent hoe onze waarden onze eigen carrièrekeuzes en die van anderen ondersteunen, evenals de beslissingen die door verschillende belanghebbenden (bijvoorbeeld aandeelhouders, werknemers, managers) worden genomen.

Bijvoorbeeld:

Kies in kleine groepen 2 functierollen. Selecteer 2 contrasterende waarden, één intrinsiek (bijvoorbeeld behulpzaamheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid) en één extrinsiek (bijvoorbeeld herkenning, invloed, succes). Bespreek hoe de functierollen worden beïnvloed door elk van de door u gekozen waarden.