Waarden sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student houdt zich, samen met anderen bezig, met kennis met betrekking tot de billijke verdeling van watervoorraden en sanitaire kwesties en erkent waarden en overtuigingen achter (on) duurzame manieren om water te beheren.
De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om watervoorraden te behouden en sanitaire voorzieningen te bevorderen

Bijvoorbeeld:

Onderzoeksmethode: leerlingen onderzoeken hoe water in hun gebied wordt beheerd en wisselen onderling uit in de vorm van “expertgroepen”. 3 of 6 groepen zoeken in (wetenschappelijke) literatuur, in de pers, maken interviews en fieldtrips, zij definiëren (één subonderwerp per groep of voor twee groepen):

  1. de natuurlijke context (waterbassin, pluviometrie, draagkracht, …)
  2. de manier waarop de hulpbron wordt beheerd (betrokken belanghebbenden, soort bestuur en eigendom, kosten, gebruik, wet- en regelgeving in geval van schaarste,…)
  3. de connotatie die aan de hulpbron wordt gegeven (gebaseerd op activiteiten die ervan afhangen, toegankelijkheids- en distributiepatronen, economische en niet-economische waarden en wetenschappelijke kennis met betrekking tot water, …)

De groepen mixen (groepen van 3 of 6 met 1 of 2 personen per subonderwerp – 1, 2, 3)) en presenteren hun werk aan elkaar. Bespreken:

  1. of het water duurzaam wordt beheerd, wie profiteert van de bestaande regelgeving en governance type, en wie eventueel wordt uitgesloten.
  2. een mogelijke manier om indien nodig naar meer duurzaamheid te neigen, rekening houdend met het type bestuur en de wetgeving, waarden en machtskwesties onder belanghebbenden en de draagkracht van de hulpbron.
  3. wat hun eigen waarden en perspectief is op dit punt.

De groepen presenteren hun conclusies aan de hele groep en bespreken de overeenkomsten en verschillen in hun oordeel. De hele groep moet dan beslissen of het water al dan niet op een duurzame manier wordt beheerd en wat er indien nodig kan worden gedaan om de hulpbronnen duurzamer te beheren, en samen te vatten welke compromissen ze zouden moeten maken als individuen met een specifieke set van waarden.

Zie ook p. 146 van de UNESCO-guide 2017 ‘Textbooks for SD – a guide to embedding’.