Waarden sdg14 Leven onder water

De student betrekt anderen bij het opbouwen van kennis met betrekking tot de bevordering van sub aquatische biodiversiteit en erkent waarden en overtuigingen achter (niet) duurzame manieren om sub aquatische biodiversiteit te beheren. De student identificeert eigen waarden en die van anderen en bedenkt hoe deze kunnen worden gecombineerd om de impact van menselijke activiteiten op de oceanen te verminderen.

Bijvoorbeeld:

Fototaal en creatieve schrijfmethode: studenten bedenken en leren vervolgens over de verschillende perspectieven van belanghebbenden op mariene biodiversiteit.

  1. Een reeks foto’s die verschillende aspecten van het leven onder water weergeven (inclusief menselijke en niet-menselijke, zoals vissen), worden op een tafel uitgespreid. Elke student kiest een foto die hem / haar raakt.
  2. Studenten leggen uit waarom ze hun foto hebben gekozen en welke link ze kunnen leggen met het leven onder water.
  3. Elke student schrijft vervolgens een heel kort verhaal alsof hij / zij het aspect is dat op de foto wordt weergegeven en probeert zijn perspectief met betrekking tot het leven onder water expliciet te maken (bijv. “Als vis waardeer ik vooral in … / Als commerciële visser Ik… ”).
  4. Elke student voegt een zin toe over wat een duurzaamheidsprobleem (bijvoorbeeld klimaatverandering) voor hen zou kunnen betekenen (bijvoorbeeld “Als koraalrif vrees ik dat ik me niet kan aanpassen aan stijgende watertemperaturen”)
  5. De verschillende verhalen worden voorgelezen voor de hele groep en verschillende sets van onderliggende waarden worden expliciet gemaakt. Er wordt gediscussieerd over welke aspecten wel al dan niet voorstander zijn van duurzaam beheer van het algemeen welzijn “leven onder water”.
  6. De discussie kan dan worden gerelateerd aan teksten die “echte” perspectieven bieden op de kwestie van verschillende belanghebbenden / wetenschappelijke kennis over het leven onder water, inclusief al deze aspecten.