Transdisciplinariteit sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student werkt samen -zowel binnen als buiten de eigen discipline, rol, perspectieven en waarden- om veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie te verbeteren.

Bijvoorbeeld:

Verdeel de groep in vijf subgroepen. Elke groep kijkt vanuit één perspectief (sociaal, politiek, economisch, cultureel, ecologisch) naar de schoolomgeving.

Experts in die schoolomgeving (politie, winkeliers, maatschappelijk werkers etc.) worden geïnterviewd. Elke groep stelt een rapport op over de ontwikkelingen in de afgelopen 20 (of meer) jaren, ondersteund door minimaal vijf foto’s.

De rapporten worden vergeleken, de relaties tussen de ontwikkelingen beschreven.

Studenten maken een verbeterplan, focussen op elk van de vijf perspectieven en bespreken het plan met de experts die ze eerder hebben ontmoet.