Transdisciplinariteit sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student ondersteunt ontwikkeling van beleid ter bevordering van gratis, billijk en kwalitatief onderwijs voor iedereen en samenwerking met belanghebbenden in het onderwijs.

Bijvoorbeeld:

Huiswerk: ga individueel naar Wat Kan Jij Doen?
Kijk naar de sectie wcydo (Wat kun je doen?). 

Bedenk 4 mogelijke acties die je kunt ondernemen en bespreek deze met vrienden en familie. 

Bepaal welke stappen je binnenkort kunt nemen en stel streefdata in.