Transdisciplinariteit sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student begrijpt hoe culturele, sociale, economische, politieke en milieuaspecten en verschillende belangen de kwaliteit van leven en welzijn van mensen bepalen.

Bijvoorbeeld:

Studenten organiseren een rondetafelgesprek over “Gezondheid als publiek goed”. Nodig artsen, verzekerden, mensen uit de publieke en private sector, patiëntenverenigingen, studenten, vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, etc. uit. De discussie zal naar verwachting de verschillende aspecten en belangen van de verschillende partijen over het onderwerp aan het licht brengen.