Transdisciplinariteit sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student bestudeert watervraagstukken op een transdisciplinaire manier om soorten kennis, perspectieven en waarden te kruisen.

Bijvoorbeeld:

Interdisciplinaire onderzoeksmethode

Bestudeer een lokaal waterdistributiesysteem. Vorm hiervoor drie groepen in de klas.

  1. De eerste groep werkt vanuit een historisch perspectief: wanneer werd het waterdistributiesysteem gebouwd? Wat waren destijds de doelstellingen en moeilijkheden? Wat was de context? Is het nog steeds hetzelfde? Zijn de doelen bereikt?
  2. De tweede groep werkt vanuit een geografisch perspectief: hoe wordt het waterdistributiesysteem binnen het gebied gepland? Wat is de onderliggende ruimtelijke logica? Hoe is het ontstaan? Wie zijn de betrokken actoren en wat zijn hun interesses? Hoe komt dit tot uiting in de manier waarop het waterdistributiesysteem is gepland?
  3. De derde groep werkt vanuit burgerschapsperspectief: wat zijn de wet- en regelgeving met betrekking tot waterdistributie? Welke politieke keuzes zijn er gemaakt?

Na een fase van het delen van werk, worden studenten uitgenodigd om enkele belangrijke kwesties van het lokale waterdistributiesysteem te identificeren, te identificeren wat neigt naar duurzaamheid en wat niet.