Transdisciplinariteit sdg5 Gendergelijkheid

De student zorgt voor een passend genderevenwicht bij sociale en milieuproblemen.
De student ontwikkelt bewustzijn en begrip ten aanzien van het belang van persoonlijke ervaring en gevoelens bij het construeren van kennis, attitudes en waarden ten aanzien van genderkwesties.

Bijvoorbeeld:

Er worden afbeeldingen gegeven die situaties met mannen en vrouwen vertegenwoordigen, en anderen met alleen vrouwen of alleen mannen. De groep wordt gevraagd:

  • om een reeks vragen te stellen die de afbeeldingen zouden kunnen oproepen
  • antwoorden op de vragen te ontwikkelen, met aandacht voor genderverschillen, zowel in de gestelde vragen als in de antwoorden.