Transdisciplinariteit sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student werkt samen met mensen binnen en buiten de eigen context om achterstandskwesties te onderzoeken (bijv. een lokaal luchtelingencentrum).

Bijvoorbeeld:

Studenten identificeren een kwestie van sociale rechtvaardigheid (bijv. discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst of LGBT +, dakloosheid, vernietiging van gewaardeerde omgevingen). Ze identificeren actoren / belanghebbenden die bij deze kwestie betrokken zijn vanuit verschillende achtergronden of expertisegebieden (bijvoorbeeld sociologen, ecologen, economen) en de mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie.

Studenten ontwikkelen een rollenspeloefening voor een bepaalde leeftijdscategorie, waarin deze actoren samenkomen om een ​​bepaald scenario als gevolg van deze kwestie van sociale rechtvaardigheid te bespreken en proberen op te lossen. Ze maken rolkaarten voor de verschillende acteurs in het rollenspel.

Het rollenspel wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd (met medestudenten of een groep van een bepaalde leeftijdscategorie).

Er wordt plenair nabesproken.