Transdisciplinariteit sdg15 Leven op land

De student begrijpt de problemen waarmee habitats van dieren in het wild worden geconfronteerd en werkt met mensen binnen en buiten de eigen context om problemen te onderzoeken en manieren te vinden om dieren in het wild te beschermen.

Bijvoorbeeld:

Maak een excursie naar een nabijgelegen plattelandsgemeenschap. Bezoek de gemeenschap en praat met lokale bewoners en autoriteiten over de impact van de transformatie van de gemeenschap (bijvoorbeeld plattelandstoerisme, stopzetting van de teelt, stopzetting van lokale variëteiten, vermindering van landbouwgrond, enz.). 

Onderzoek alternatieve praktijken. Studenten ontmoeten ook lokale en niet-lokale activisten en autoriteiten en verzamelen uit bronnen (literatuur, internet) gegevens over de regio en de belangrijkste problemen. Elke groep stelt een rapport op met bevindingen en conclusies.

De rapporten worden gedeeld en besproken.