Transdisciplinariteit sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student begrijpt dat voor inclusief en duurzaam samen leven, intergenerationele en interculturele samenwerking vereisten zijn.
De student Identificeert en bespreekt hoe verschillende opvattingen, meningen en vaardigheden van belanghebbenden en mensen uit verschillende vakgebieden de samenwerking kunnen beïnvloeden en hoe verschillen kunnen worden overbrugd om hun gebied, gemeenschap of stad duurzamer te maken.

Bijvoorbeeld:

Nodig ouderen uit om met studenten te praten over de veranderingen in de lokale gemeenschap door de jaren heen. Studenten bereiden vragen voor om informatie te verzamelen over hun leven in de gemeenschap in het verleden, de veranderingen in hun gemeenschap, hun relatie met het land etc. Studenten gebruiken ook geschiedenis, kunst, literatuur om informatie te verzamelen over hun gemeenschap en stad en haar veranderingen.

Studenten bereiden een presentatie voor met de belangrijkste veranderingen en de implicaties van deze veranderingen voor de omgeving. De uitkomsten worden gedeeld en besproken.