2 Het webbing spel

Korte omschrijving

Diverse foto’s van dieren in het wild worden onder de groep verspreid, bijvoorbeeld eik, meidoorn, vis, roofvogel, spin, egel …
Studenten bespreken samen wat ze van elk van de afgebeelde onderwerpen weten.
De groepsleider beweegt zich willekeurig tussen de groep en vraagt welke verbindingen elk ding heeft met de andere items.
Vervolgens wordt tussen de items een touw gespannen om de verbindingen zichtbaar te maken en geleidelijk een web op te bouwen.
De groepsleider maakt vervolgens een scenario waarbij een van hen wordt verwijderd en vervolgens een andere en het web begint in te storten.
Dit moet leiden tot input over de betekenis en modellen van duurzaamheid.

Alternatief:

Vraag studenten in hun toegewezen rol om iets te vinden dat hen opeet of dat ze eten, houd een stuk touw strak tussen beiden en gebruik de rest van het touw om andere verbindingen toe te voegen.
In het midden van het web moet een student staan die de rol van eik heeft gekregen.
De leider beweegt zich tussen hen, verdeelt stukjes touw en zorgt ervoor dat iedereen minstens één keer verbonden is met het centrale punt in het web.
Zodra iedereen verbonden is, speelt de leider de rol van houthakker (hij doet alsof hij een bijl of kettingzaag gebruikt voor een dramatisch effect) en velt de eik.
Terwijl de eikenboomstudent op de knieën valt, houdt hij alle aan hem verbonden touwtjes stevig vast.
Elke student die voelt dat aan een touwtje wordt getrokken, moet ook op zijn knieën vallen, terwijl hij zijn touwtejs stevig vasthoudt.
Heel snel zal de hele klas op hun knieën vallen en laten zien hoe het verlies van één belangrijke soort vele andere kan beïnvloeden.