Systemen sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student begrijpt hoe lokale, nationale en internationale industrie, systemen en infrastructuur met elkaar zijn verbonden.

Bijvoorbeeld:

Kleine groepsactiviteit: gebruik de ‘placemat’ -methode: elk lid schrijft zijn / haar favoriete items op in zijn kamer thuis. De uitkomsten worden vergeleken, met de focus op overeenkomsten.

De groep kiest een van de vergelijkbare items (bijvoorbeeld laptop, boekenplank, smartphone, foto’s)

Studenten zoeken op het internet naar informatie over dat item, bijvoorbeeld productie, transport, handel, ploegen, toegevoegde waarde; en de effecten op mensen (bijvoorbeeld wie produceert, transporteert en in welke omstandigheden?), planeet (bijvoorbeeld wat zijn de ecologische effecten?) en economie (bijvoorbeeld wie profiteert? wie verliest?).

Daarna volgt een groepsdiscussie over positieve en negatieve impact van het item. Brainstorm over hoe je de negatieven in positieven kunt veranderen en denk na over de effecten die deze veranderingen zouden hebben op het persoonlijke leven van de groepsleden (hogere prijzen, andere kleuren / vormen, minder verfijnd)

Mogelijke verdere activiteiten:

  • Analyseer het lokale winkelcentrum, praat met winkeliers en andere belanghebbenden over hun bewustzijn enz. Extrapoleer het proces naar andere items.
  • Rapporteer en reflecteer op de uitkomst.