Systemen sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student bespreekt de inherente tegenstelling tussen economische groei en bredere wereldwijde crises. Bedenk hoe een systemische visie de circulaire economie ondersteunt. Herken de complexiteit van de kenniseconomie en hoe deze verschilt van traditionele economische modellen.

Bijvoorbeeld:

Vraag de studenten om behoeften te benoemen die de economie in het eigen land momenteel nodig heeft om te groeien, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, landbronnen en mineralen. Maak nu een webgame of woordweb en gebruik deze behoeften rondom het woord ‘economie’. Simuleer de gecreëerde spanningen en de spanningen op het systeem naarmate de economie groeit.

Vraag nu de groep om hetzelfde opnieuw te doen vanuit een ander cultureel perspectief, een land dat ver af staat van de eigen cultuur. 
Zoek opnieuw naar spanningen en spanningen op het systeem terwijl de economie groeit.

Vervolgens wordt met de twee groepen gecombineerd getracht een model te ontwikkelen dat deze spanningen vermijdt.