Systemen sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student stelt waterproblemen systematisch aan de orde, inclusief doordenking van oplossingen rond toegang tot water voor iedereen, onder aanvaardbare sanitaire omstandigheden; hierbij is duurzaam beheer van de hulpbron verzekerd.

Bijvoorbeeld:

Fototaal en mindmapping-methoden

 1. Verdeel studenten in groepen van 3 of 4. Elke groep heeft een set foto’s die een aspect van waterbeheer vertegenwoordigen. Ze beschrijven de set foto’s en wat deze zeggen over water. Mogelijke voorbeelden van foto’s:
  • gebruik van water (religieuze ceremonies, irrigatie in de woestijn, toerisme, luxe zwembaden, etc.);
  • toegang tot water en sanitaire voorzieningen (persoon die ver weg moet lopen om water / stromend water te halen, waterschaarste voor mens en dier / gebied met een regelmatig geïrrigeerde golfbaan, openbare toiletten / afwezigheid van toiletten etc.);
  • impact van menselijke activiteit op mens en milieu (stervende vissen in een rivier met industrieën op de achtergrond, uitgedroogde rivieren, gezondheidsproblemen door vervuild water, conflicten, uitgedroogde putten, enz.);
  • indirect gebruik van water (kledingwinkel, het krimpende Aralmeer, droogte in Spanje en consumptie van aardbeien in de winter in Zwitserland, enz.)
  • bestuurskwesties (privatisering van water door bedrijven, bouwcampagnes voor putten die leiden tot overconsumptie van de ondergrondse wateren, aanleg van een waterdistributie-infrastructuur, enz.)
 2. In de klas maakt de docent een mindmap met wat de studenten hebben ontdekt. Links tussen verschillende delen van de mindmap worden getekend en besproken.
 3. Bespreek niet-duurzame functies in het systeem. Gebruik één kleur om niet-duurzame kenmerken te markeren.
 4. Bespreek welke actie kan worden ondernomen om de situatie te verbeteren. Om dit aan te geven wordt een andere kleur gebruikt.