Systemen sdg5 Gendergelijkheid

De student beschouwt binnen een gegeven context de systemische visie ten aanzien van relaties tussen mensen op het gebied van gender reguleren. Denk daarbij aan rechten, plichten, uitdagingen en kansen; ondersteuning en belemmering; impliciete en gebruikelijke regels.

Houd er rekening mee dat veel van de problemen met betrekking tot genderverschillen complex zijn, waarbij oorzaken en oordelen voortkomen uit veel onderling afhankelijke factoren en daarom langdurige institutionele en culturele transformaties vereisen.

Bijvoorbeeld:

Studenten worden in groepen verdeeld en gevraagd om op een flip-over een web te tekenen met rechten, plichten, impliciete en gebruikelijke regels, uitdagingen en kansen voor vrouwen en mannen.

Studenten reflecteren vervolgens op verschillen en maken met draad twee webben, één voor elk geslacht, die de verbindingen tussen geïdentificeerde componenten vertegenwoordigen.

Simuleer de spanningen en de spanningen die optreden als een externe factor optreedt (bijvoorbeeld problemen op het werk, nieuwe kansen, gezinsbehoeften, sociale uitdagingen…). Denk dan eens na over de verschillen.