Systemen sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student bespreekt het belang van onderwijs en mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen (formeel, niet-formeel en informeel leren) als belangrijkste aanjagers van duurzame ontwikkeling, voor het verbeteren van het leven van mensen en bij het bereiken van de SDG’s.

Bijvoorbeeld:

Studenten werken in groepen van 3 of 4. Vraag elke groep om een ​​grote omtrek of silhouet van een persoon te tekenen. Vraag hen na te denken over welke kwaliteiten en kenmerken een opgeleide persoon kan hebben. Studenten moeten deze in het silhouet van de persoon schrijven.

Vraag ze vervolgens om een ​​grote cirkel te tekenen rond het silhouet van de persoon. Die cirkel representeert de wereld. Studenten moeten nu bespreken wat de kwaliteiten en kenmerken van een wereld vol geschoolde mensen zou zijn; deze kenmerken worden opgeschreven.

Studenten kunnen afbeeldingen en symbolen toevoegen aan hun tekening.

Vraag groepen studenten om hun ideeën te delen.

Vraag de studenten om in tweetallen na te denken over de kansen die kunnen ontstaan ​​als iedereen toegang heeft tot kwalitatief onderwijs.

Vraag ze om een ​​lijst met vijf mogelijkheden te bedenken om met de klas te delen.