Systemen sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student beschouwt systematisch de sociale, politieke en economische dimensies van gezondheid en welzijn.

Bijvoorbeeld:

De studenten worden verdeeld in drie groepen. Elke groep is verantwoordelijk voor één dimensie (sociaal, politiek, economisch) en bespreekt en presenteert vervolgens op een flip-over hoe dit de gezondheid en het welzijn van mensen kan beïnvloeden.

Studenten wordt gevraagd om (onderbouwd, bv met gebruik van internet) de verbanden tussen de drie dimensies te vinden en na te denken over hoe deze als geheel de gezondheid en het welzijn beïnvloeden.

Gebruikmakend van de resultaten van de twee voorgaande activiteiten, creëren de studenten in groepen een conceptkaart met de oorzaken en gevolgen van sociale, politieke en economische dimensies voor het welzijn van mensen.

Studenten bespreken vervolgens de waarden en overtuigingen die ten grondslag liggen aan de beslissingen achter sociale, politieke, economische dimensies die van invloed zijn op gezondheid en welzijn.