Systemen sdg2 Geen honger

De student begrijpt hoe mondiale economische systemen bijdragen aan het fenomeen honger.

Bijvoorbeeld:

Studenten verkennen cijfers betreffende honger in de wereld om vervolgens systematisch na te denken over het hongerprobleem.

Studenten onderzoeken de achtergrond van een persoon die hen interesseert in verband met het fenomeen honger. Ze presenteren hun bevindingen aan de rest van de groep.

Spelvoorbeeld: speel Stardew Valley

Ze hebben de oude boerderij van hun grootvader in Stardew Valley geërfd. Ze kunnen leren van het land te leven en van deze overwoekerde velden een bloeiend huis te maken.