Systemen sdg14 Leven onder water

De student begrijpt de verbanden tussen klimaatverandering, zeespiegelstijging en overconsumptie van zeevruchtenproducten.

Bijvoorbeeld:

In groepen van vier/vijf studenten

  1. Maak uit verschillende documentaire bronnen een mindmap waarin de problemen met betrekking tot het waterleven worden benadrukt, bijvoorbeeld waar zeeën zijn overbevist, koraal is vernietigd of zeeën / rivieren zijn vervuild.
  2. Identificeer verbanden tussen zorgwekkende gebieden, visserijpraktijken en andere mogelijke oorzaken (industriële vervuiling, riolering, enz.)
  3. Identificeer verbanden tussen deze kwesties, sociaal en economisch gedrag, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
  4. Stel mogelijke maatregelen vast om de gevonden problemen aan te pakken en de mariene hulpbronnen duurzaam te exploiteren en de zeespiegelstijging aan te pakken.
  5. Draag deze mogelijke maatregelen actief uit.