Systemen sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student begrijpt hoe onevenwichtigheden in de macht situaties beïnvloeden en hoe conflicten of onzekerheid onvoorziene gevolgen kunnen hebben (bijvoorbeeld verplaatsing van mensen).

Bijvoorbeeld:

Vraag de studenten in kleine groepen of paren om een actuele vluchtelingencrisis te onderzoeken. Onderzoek de redenen achter deze gedwongen migratie (bijvoorbeeld oorlog, economische achteruitgang, milieuramp, vervolging). Verken de achtergrond van deze pushfactoren, d.w.z. waarom is er… (oorlog, economische achteruitgang, enz.). Maak een webbing-game om met de rest van de groep of een klas van studenten van een bepaalde leeftijdscategorie te spelen.