Systemen sdg13 Klimaatactie

De student begrijpt hoe natuurlijke en menselijke fenomenen die klimaatverandering veroorzaken met elkaar verbonden zijn en zijn zich bewust van de gevolgen van het dominante huidige ontwikkelingsparadigma.
Ze passen de systemische visie en aanpak toe en kunnen mogelijke toekomstscenario’s voorspellen, beslissingen nemen in onzekere omstandigheden, risico’s en effecten inschatten en daardoor voor de nodige flexibiliteit zorgen.

Bijvoorbeeld:

Werk in groepen van vier/vijf studenten.Gebruik het webspel om te illustreren hoe natuurlijk en menselijke verschijnselen die klimaatverandering veroorzaken, onderling verbonden en afhankelijk van elkaar zijn:
Verschillende foto’s die verschillende gevolgen van klimaatverandering tonen, zijn onder de groep verdeeld, bv. zeespiegelstijging, woestijnvorming, smeltende gletsjers, overstromingen….
Leden bespreken samen wat ze weten over elk en de onderliggende oorzaken (zowel menselijk als natuurlijk), die worden opgesomd en ‘toegewezen’ binnen de groep.
De docent beweegt zich willekeurig tussen de groepen en vraagt ​​welke verbindingen elke oorzaak heeft met andere items. Vervolgens wordt een draad doorgegeven tussen de studenten om de verbindingen te tonen en geleidelijk een web tussen hen op te bouwen.
De docent maakt vervolgens een scenario waarbij een van de studenten wordt verwijderd en vervolgens een andere en het web begint in te storten. Dit moet leiden tot gesprek over de interconnectiviteit, complexiteit en systemische aard van de hoofdoorzaken, voortvloeiend uit het huidige ontwikkelingsmodel dat klimaatverandering veroorzaakt.