Systemen sdg15 Leven op land

De student begrijpt hoe het menselijk leven afhangt van en invloed heeft op natuurlijke habitats en hun biodiversiteit en hoe de huidige sociaal-ecologische systemen een serieuze impact hebben op de habitats van de aarde en de oceaan en de biodiversiteit.

Bijvoorbeeld:

De docent brengt kaarten mee van de wereldwijde productienetwerken (GPN) van elektronische apparaten (bijvoorbeeld mobiele telefoons). De studenten worden in groepen verdeeld om bepaalde knooppunten van de GPN te bespreken. Ze worden gevraagd om de impact op de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen van elk deel van de keten (bijvoorbeeld conflict, ontbossing in Amazonië, enz.) te onderzoeken en de oorzaken en gevolgen te onderzoeken. De resultaten van de groep worden gedeeld en besproken. Er wordt een alternatieve kaart gemaakt van sociaal-ecologische conflicten en erosie van de biodiversiteit.