Systemen sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student begrijpt productie- en consumptiepatronen en waardeketens en de onderlinge samenhang van productie en consumptie en hoe individuele levensstijlkeuzes de sociale, economische en ecologische ontwikkeling beïnvloeden.

Bijvoorbeeld:

Studenten bekijken de videoserie ‘Seeing the Bigger Picture‘. Deze serie bevat zeven video’s en elk is niet langer dan 1 minuut. Elke video eindigt met een vraag, dus bekijk een video en vraag de groepen om hun antwoord op de gestelde vraag te bespreken. Studenten moeten aantekeningen maken op individuele of groepsvellen papier.

De video’s leiden de studenten tot de conclusie dat enkele bekende milieuvriendelijke ‘oplossingen’ schadelijke gevolgen kunnen hebben voor banen en de economie in het algemeen. De activiteit gaat vervolgens door met het onderzoeken van een ander soort economie: een circulaire economie, die regeneratief is van opzet.

Deze activiteit kan binnen een uur worden voltooid, maar we raden aan om meer tijd te nemen, zodat de klas tijd heeft om de informatie te verwerken en elke gestelde vraag goed aan te pakken.