Systemen sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student beschouwt maatschappelijke systemen als complexe systemen die in de tijd en in verschillende contexten verbonden zijn met fysieke, sociale, psychologische en menselijke behoeften.

Bijvoorbeeld:

In groepen analyseren studenten verschillende foto’s van verschillende nederzettingen. Elke groep werkt aan verschillende soorten nederzettingen in termen van regio, context en tijdsperiode, waarbij de belangrijkste hoofdkenmerken van de nederzetting worden ge├»dentificeerd. Deze worden verbonden met de vervulling van menselijke behoeften en met milieu- en sociaaleconomische factoren.

Elke groep presenteert de bevindingen aan de rest van de groep. Vervolgens bespreken alle studenten de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende soorten nederzettingen in de tijd en in verschillende regio’s .

Daarna bespreken ze of de nederzettingen als systemen al dan niet voldoen aan menselijke, ecologische en economische behoeften.

Brainstorm over factoren en indicatoren voor een stad of een gemeenschap om duurzaam te zijn. Classificeer en bespreek reacties en bedenk waarom ze als duurzaam worden beschouwd.

Bepaal gezamenlijk een reeks duurzame indicatoren voor een gemeenschap / stad.

Maak in groepen een model van een gemeenschap of stad die aan deze indicatoren voldoet en presenteer dit aan de rest van de groep.