Systemen sdg1 Geen armoede

De student begrijpt de wereldwijde en / of lokale systemen die armoede veroorzaken of verminderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten werken in groepen aan onderzoek en analyse. Zij doen dat met behulp van gegevens van verschillende gebieden over de hele wereld / in hun land / regio en met verschillende niveaus van rijkdom / armoede. Ze bespreken, vanuit een multiperspectivische benadering of achtergrond (bv. sociaal, politiek, economisch, cultureel en ecologisch) mogelijke oorzaken van deze verschillen.

Ze analyseren verbanden tussen deze perspectieven.

Ze rapporteren schriftelijk en gebruiken deze rapportage als startpunt voor discussies met lokale autoriteiten, maatschappelijk werkers en culturele leiders over de situatie in de omgeving van de school: herkennen de gesprekspartners de teamoutput en op welke manier werken ze aan verbetering, tegen de achtergrond van de doelen en indicatoren van SDG1?

Ze zoeken contact met een school met een sociaal-economisch gezien andere populatie en werken aan een uitwisseling van ideeën en mensen. Zo zoeken ze uit hoe deze scholen elkaar kunnen ondersteunen.

Achtergrond: Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris 2013 en Atkinson, Inequality, London 2015