Verantwoordelijkheid sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student is transparant over zijn eigen acties, zowel als werknemer / professional als voor consument van producten en diensten.

Bijvoorbeeld:

Selecteer individueel een paar items die je de afgelopen week hebt geconsumeerd, gebruikt, gekocht of iemand voor je heeft gekocht. Overweeg voor elk item de ecologische en sociale impact ervan en vergelijk deze impact met die van een vervangend product.