Verantwoordelijkheid sdg5 Gendergelijkheid

De student erkent een reeks rechten, rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot genderkwesties, overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneemt actie op een responsieve en transparante manier om verandering tot stand te brengen, terwijl hij kritisch reflecteert op genomen beslissingen en genomen acties.

Bijvoorbeeld:

Individuele reflectie:
Moedig leerlingen aan om individueel na te denken over situaties in hun leven waarin ze beslissingen moesten nemen die genderimplicaties hadden en moedig hen aan om na te denken over gedenkwaardige dilemma’s die ze hadden en of ze weloverwogen en genderevenwichtige beslissingen maakten, of verkeerd ingeschat en gender onevenwichtige beslissingen. Deel en bespreek.

Vraag de leerlingen om een ​​Ik-rapport te schrijven waarin ze een reeks rechten, rollen en verantwoordelijkheden in het dagelijks leven beschrijven vanuit een genderperspectief en hoe ze persoonlijk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het bereiken van betere gendergelijkheid en hoe ze transparant handelen door anderen op gepaste manieren te rapporteren. Vraag hen om zoveel mogelijk voorbeelden te geven.

Vraag vervolgens elk tweetal om één rapport te bespreken en hun reflecties toe te voegen. Vraag ten slotte alle leerlingen om na te denken over hun rapporten: beschrijf wat u kunt veranderen om (nog) meer verantwoordelijk en aansprakelijk te worden bij het bevorderen van betere gendergelijkheid.