Verantwoordelijkheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van persoonlijke verantwoordelijkheid en aanvaardt persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn voor onszelf, gezinnen en anderen te bevorderen.
De student evalueert en denkt na over de mogelijke gevolgen die onze beslissingen en acties hebben voor onze gezondheid en ons welzijn en mogelijk ook voor anderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten reflecteren op hun leven en noemen voorbeelden van acties en beslissingen die, indien genomen, een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op het welzijn van zichzelf en anderen (A R2).