Verantwoordelijkheid sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student ontdekt hoe onze acties, individueel en collectief, al dan niet bijdragen aan een sociaal rechtvaardige samenleving.

Bijvoorbeeld:

Vraag elke student na te denken over zijn eigen sociale of leeftijdsgroep en identificeer één positieve situatie (bijvoorbeeld Waar de groep effectief samenwerkte of de bredere instelling zoals de school ondersteunde) en één negatieve situatie (bijvoorbeeld Wanneer er een conflict was, pesten of uitsluiting van individuen). Vraag hen om een reflectief verslag te schrijven waarin ze hun eigen rol in elke situatie bekijken en overwegen of ze iets anders hadden kunnen doen om een positiever resultaat te bereiken.