Verantwoordelijkheid sdg15 Leven op land

De student accepteert persoonlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van het leven op het land op aarde.

Bijvoorbeeld:

Student in groepen wordt gevraagd om deel te nemen aan de Environmental Justice Atlas en op zoek te gaan naar sociaal-ecologische conflicten rond biodiversiteit. Ze worden gevraagd om er een te kiezen en de informatie en argumenten van elke kant van het conflict te verzamelen (dat wil zeggen bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen wint, overheid, lokale gemeenschap en activist, buitenlandse NGO’s, enz.). Elk lid van de groep neemt de rol van acteur op zich en analyseert de argumenten van deze acteur, waarbij een SWOT-analyseraster wordt opgebouwd. De groepen presenteren hun analyse aan de klas.

Studenten wordt vervolgens gevraagd om een ​​compromisoplossing te maken vanuit het perspectief van hun acteur in het rollenspel. Deze oplossingen worden besproken met de leden van de groep om ze sterker te maken: welke negatieve effecten worden verminderd? Welke potentiële voordelen? Hoe wordt verantwoording afgelegd?

Tenslotte beoordeelt de hele groep leerlingen de gepresenteerde oplossingen op geloofwaardigheid en plausibiliteit. Voor deze beoordeling wordt de barometeractiviteit toegepast, waarbij leerlingen fysiek verdelen in de ruimte volgens hun mate van overeenstemming.