Verantwoordelijkheid sdg13 Klimaatactie

De student is zich bewust van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid bij fenomenen van klimaatverandering, inclusief sociale als migraties en verkent manieren om de individuele en sociale bijdrage daaraan te verminderen. De student overweegt mogelijkheden voor verandering en onderneem actie op een responsieve en transparante manier om verandering tot stand te brengen, terwijl hij kritisch reflecteert op eigen beslissingen en acties.

Bijvoorbeeld:

Individuele reflectie: vraag studenten om individueel na te denken over de elementen van hun levensstijl die het meest bijdragen aan klimaatverandering