Betrokkenheid sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student identificeert mogelijke gezamenlijke stappen en mechanismen om een huidige situatie op het gebied van waterbeheer en sanitaire voorzieningen te laten evolueren naar een duurzamere situatie.

Bijvoorbeeld:

Begin met een visie en identificeer de stappen om dit te realiseren:

  1. Presenteer studenten een toekomstscenario voor hun gebied dat duurzaam waterbeheer laat zien. Vraag de leerlingen in groepen om de kloof tussen de huidige situatie en het gegeven scenario te analyseren en na te denken over mogelijke stappen en manieren om van het heden naar de visie te gaan. Vraag hen vervolgens na te denken over hoe ze hun ideeën in praktijk kunnen brengen door het identificeren van doelstellingen, de te behandelen belanghebbenden, het belemmeren / bevorderen van elementen (wetten, politieke setting, sociaal-economische omstandigheden, …) en andere structurele elementen die kunnen worden gebruikt of  moeten worden aangepakt
  2. Groepen delen ideeën en vergelijken en bespreken deze.
  3. In de plenaire vergadering trekt de leraar conclusies uit de gepresenteerde ideeën en wijst hij op zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het operationaliseren van een toekomstvisie.