Betrokkenheid sdg5 Gendergelijkheid

De student stelt acties voor en faciliteert acties die veranderingen in genderrelaties zullen veroorzaken. De student begrijpt het centrale belang van vertegenwoordiging voor het verbeteren van gendergelijkheid en werkt samen om de genderrelaties en gendergelijkheid te verbeteren.

Bijvoorbeeld:

Groepsactiviteit: rollenspel. Stel een scenario voor discriminatie op grond van geslacht op in een werkcontext, bijvoorbeeld schoolpersoneel, redactie, medisch analyse lab…

Studenten nemen verschillende rollen aan en bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan de oplossing van het genderdiscriminatieprobleem.