Betrokkenheid sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student neemt actief deel om de onderwijscontexten en duurzame kansen voor alle studenten en docenten te verbeteren.

Bijvoorbeeld:

Klassen project: Ga een partnerschap aan met een andere school uit het modiale Zuiden waarin je geld inzamelt om een uitwisseling van studenten en / of docenten te ondersteunen. Hierdoor kunnen leerlingen van beide scholen een andere setting ervaren. Het is belangrijk om te benadrukken dat leren in beide richtingen plaatsvindt en stereotypering van rijke / arme instellingen te vermijden.

Om het reiselement te vermijden, kunnen vergaderingen via een videoplatform worden georganiseerd op basis van vragen die studenten aan beide kanten van de samenwerking stellen, waarbij elke klas onderzoek doet en presentaties voorbereidt om antwoorden te geven op de vragen.

Voor meer advies over het linken van scholen zie dit pdf-document