Betrokkenheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student begrijpt het belang van vertegenwoordiging wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt deel aan acties die gezondheid en welzijn voor iedereen bevorderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten krijgen een serie foto’s van mensen uit verschillende regio’s te zien. Studenten worden gevraagd de foto’s te classificeren op basis van de levenskwaliteit van deze mensen (voedsel, huis, onderwijs, gezondheid, werk, mensenrechten enz.). Ze bespreken de verschillen in de levenskwaliteit en het welzijn van mensen en stellen manieren voor waarop mensen individueel en collectief andere mensen in nood kunnen helpen.

Studenten plannen bijvoorbeeld ‘Een dag tegen discriminatie’ en ondernemen een reeks acties op in hun school en in hun gemeenschap om inclusie en acceptatie van iedereen te bevorderen.