Betrokkenheid sdg15 Leven op land

De student identificeert collectieve praktijken die kunnen worden toegepast om de duurzaamheid van het leven op het land te verbeteren.

Bijvoorbeeld:

De docenten geeft opdracht aan groepen studenten verschillende strategische plannen om het behoud van biodiversiteit in hun eigen school te introduceren (bijvoorbeeld Schooltuinieren, voedselvoorziening, papiergebruik en communicatie, enz.). De studenten onderzoeken hoe deze problemen momenteel op hun school worden aangepakt, wat kan worden verbeterd of gewijzigd en presenteren een actieplan dat in de klas en vervolgens met het schoolbestuur moet worden besproken