Betrokkenheid sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student stelt voor en neemt deel aan beslissingen en acties die hun gemeenschap kunnen verschuiven naar duurzamere levensmodellen.

Bijvoorbeeld:

Docent en studenten kiezen een onderwerp over hun stad en gemeenschap die ze onhoudbaar beschouwen, bijvoorbeeld afvalbeheer, of gebrek aan groene ruimte in de gemeenschap, of problemen met transportsystemen … en organiseer een debat in de school en nodigen lokale autoriteiten en andere belanghebbenden uit voor de discussie. Op basis van de verschillende opvattingen en meningen die de belanghebbenden uiten, beslis je over specifieke acties die kunnen worden ondernomen om het probleem aan te pakken en stel een stapsgewijs plan op voor de uitvoering ervan zowel als de verantwoordelijkheden die elke groep belanghebbenden zullen nemen.