Betrokkenheid sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student neemt deel aan acties die ongelijkheid verminderen.

Bijvoorbeeld:

Spelvoorbeeld: Gifts of Culture

Gifts of Culture is een bordspel-rollenspel-simulatie van een diverse culturele gemeenschap. Spelers worden de vertegenwoordigers van verschillende groepen die in de overstromingsgevoelige vallei wonen. Hoewel ze verschillende opvattingen en idealen vertegenwoordigen, hebben ze allemaal hetzelfde doel: een beter leven voor hun groep. Hoe kunnen ze dat bereiken in het licht van de voortdurende dreiging van overstromingen?

Elk van de acties die spelers kunnen ondernemen heeft zijn voor- en nadelen. Het delen van informatie en samenwerking kan hun resultaten aanzienlijk verbeteren, maar diverse culturele achtergronden maken het erg moeilijk.

Met de Gift of Culture kunnen spelers ervaren hoe culturele verschillen tot problemen kunnen leiden, maar tegelijkertijd ook nuttig kunnen zijn. Speel en gebruik het ‘geschenk van cultuur’ om de veerkracht van de gemeenschap te verbeteren.

Spelers begrijpen op verschillende manieren hoe culturele factoren de voorbereiding op rampen en het vermogen om ermee om te gaan beïnvloeden.

Spelers verbeteren de vaardigheden op het gebied van samenwerking en informatie-uitwisseling, vooral met betrekking tot samenwerking tussen organisaties en individuen met verschillende culturele achtergronden, wat leidt tot een verbeterde veerkracht bij rampen

Spelers vergroten hun begrip van het ramprisico voor heterogene culturele achtergronden.