Betrokkenheid sdg1 Geen armoede

De student draagt bij aan veranderingen die het einde van armoede in al zijn vormen zullen ondersteunen.

Bijvoorbeeld:

Studenten onderzoeken wat minst rijke landen ter wereld zijn en de redenen voor die armoede.

Studenten onderzoeken welke van deze landen het meest aantrekkelijk, betrouwbaar, effectief is en welke ondersteuningsprogramma’s er in hun land zijn die bij deze landen betrokken zijn

Studenten onderzoeken of het mogelijk is om in contact te komen met een vertegenwoordiger van die programma’s en om een ontmoeting / gesprek te regelen.

Studenten kiezen een programma waarvan ze denken dat het effectief is en beslissen vervolgens hoe ze het kunnen ondersteunen

Handige sites: