Toekomsten sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student bedenkt hoe gedrag mogelijk moet veranderen om veerkrachtige infrastructuur te bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie te bevorderen en innovatie te stimuleren.

Bijvoorbeeld:

Studenten verkennen de ‘smartcitiesworld’ website, op zoek naar innovaties die voorzien in een behoefte aan hun school- of privéleven en die ecologisch een verbetering zijn. Voorbeelden van de site: ‘modulaire constructie, platforms voor het delen van woningen en huurtools kunnen het antwoord zijn op huisvestingsuitdagingen’

Bespreek en / of onderzoek in het persoonlijke leven en / of op school: ‘hoe ga ik om met het delen van huis, auto, gereedschap enz.? Hoe kan ik mijn gedrag daarop verbeteren? Hoe kan ik mijn energieverbruik verminderen en zelfs proberen het op nul te krijgen? Wat zijn de mogelijkheden op mijn school als het gaat om het delen van auto, fiets, gereedschap etc.? Hoe kan de school studentenhuisvesting ondersteunen door modulaire appartementsconstructies op te zetten? Is mijn school nul? Kunnen we het energieverbruik verminderen?

Dergelijke vragen leiden tot actieplannen – en actieplannen leiden tot actie! Als de ‘smartcitiesworld’ website niet genoeg aanwijzingen geeft om mee te werken, kunnen studenten op zoek gaan naar andere sites, zoals Het Groene Brein, Green Deals etc.

De resultaten van het onderzoek, gestelde vragen, actieplannen en (hopelijk en uiteindelijk) worden acties geëvalueerd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders bij het proces te betrekken!