Toekomsten sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student visualiseert verschillende economische scenario’s, hoe ze kunnen worden bereikt en hoe ze zich in de samenleving afspelen.

Bijvoorbeeld:

Studenten werken in tweetallen: denk aan een samenleving waarmee ze bekend zijn en teken een eenvoudig beeld van hun kijk erop 100 jaar geleden, 50 jaar geleden en vandaag.

Daarna tekenen ze er nog een om te laten zien hoe ze het zich over 50 jaar voorstellen. Schrijf op het toekomstbeeld de voor- en nadelen van deze visie op.

Vervolgens tekenen ze een ander beeld van over 50 jaar dat alle nadelen probeert te vermijden – hoe ziet het eruit? Welke stappen moeten er worden ondernomen om tot die visie te komen?

Tweetallen delen vervolgens hun werk en gedachten met anderen.