Toekomsten sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student zoekt de verbanden tussen voormalige, actuele en mogelijk toekomstige manieren van beheer en hun impact op de watervoorraad.
De student ontwikkelt toekomstscenario’s voor gelijke toegang tot water en duurzaam beheer van de middelen op verschillende schaalniveaus.

Bijvoorbeeld:

Rollenspelmethode

Stel een fictieve ontwikkelingssituatie voor: Labasa is een kleine stad met 28.000 inwoners, gelegen aan de noordoostkust van het eiland Vanua Levu, in de Republiek van de Fiji-eilanden. Het watervoorzieningssysteem is verouderd en onhygiƫnisch, dus het moet binnen 10 jaar worden gerenoveerd.

Vorm vervolgens groepen studenten die de verschillende lokale actoren moeten vertegenwoordigen en ontwikkeloplossingen voorstellen, namelijk:

  • Grote hotelgroepen
  • Toeristen
  • Boeren
  • Leden van een vereniging voor milieubescherming
  • Lokale autoriteiten

Elke groep presenteert eerst een project op cartografische basis.

In een tweede stap debatteren de studenten om tot overeenstemming te komen.