Toekomsten sdg5 Gendergelijkheid

De student visualiseert verschillende toekomstscenario’s waarin betere gendergelijkheid is bereikt

Bijvoorbeeld:

Studenten vormen tweetallen: overweeg een scenario, 10 jaar in de toekomst waarin de genderrelaties / ongelijkheden aanzienlijk worden verbeterd. Maak een lijst van de belangrijkste prestaties.

In kleine groepen bestaande uit 3-4 tweetallen: noteer de belangrijkste elementen die door elk tweetal zijn gevonden en beschrijf een nieuwe, gelijkere samenleving.

Bespreek welke stappen er de komende 2 jaar genomen moeten worden om die visie te realiseren.