Toekomsten sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student visualiseert verschillende toekomstscenario’s over hoe onderwijs er over 50 jaar uit zou kunnen zien.

Bijvoorbeeld:

Workshop scenario-ontwikkeling.
Stuenten ontwikkelen in tweetallen, 2 verschillende visies op onderwijs over 50 jaar.

Visie 1: er verandert niets, dezelfde procedures als nu

Visie 2: fundamentele veranderingen in toegang tot onderwijs, toename van mondiale geletterdheid.

Presenteer dit aan anderen en leg / bespreek uw verschillende toekomstscenario’s.