Toekomsten sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student bedenkt verschillende scenario’s met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van mensen en begrijpt hoe de wereld kan veranderen als we strategieën implementeren en verspreiden die universele gezondheid en welzijn bevorderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten worden verdeeld in 2 groepen en bespreken “De goede dingen in onze wereld die onze kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn verbeteren” en “Manieren waarop die moderne manier van leven van invloed is op onze gezondheid en ons welzijn”. Groepen presenteren hun resultaat aan de plenaire vergadering en bespreken hun gedachten, gevoelens en dingen die ze zouden willen veranderen

Geef de studenten een scenario, bijvoorbeeld hoe vluchtelingen, immigranten en vluchtelingenstroom ‘het welzijn van een land’ kunnen beïnvloeden. Studenten analyseren en reflecteren op twee voorgestelde antwoorden hierop en bespreken hoe deze de gezondheid en het welzijn van de samenleving kunnen beïnvloeden. De ene is dat elke buitenlander terugkeert naar zijn / haar land, en de andere is maatregelen nemen voor aanpassing en veerkracht van deze mensen. Tijdens het debat werken studenten de overtuigingen en waarden achter elk uit en identificeren ze de mechanismen en strategieën voor elke oplossing.