Toekomsten sdg14 Leven onder water

De student identificeert de verbanden tussen voormalige manieren, actuele manieren en mogelijke toekomstige manieren van beheer en hun impact op mariene biodiversiteit.
De student koppelt verschillende scenario’s van klimaatverandering en de impact op het mariene milieu.
De student ontwikkelt toekomstscenario’s om de mariene biodiversiteit te bevorderen.

Bijvoorbeeld:

Scenario methode

Studenten worden gevraagd om in groepen na te denken over verschillende scenario’s om overbevissing te beperken.

  1. Ten eerste doen ze onderzoek om de belangrijkste problemen met betrekking tot overbevissing (factoren) te identificeren en oplossingen te vinden.
  2. In een tweede stap plaatsen de studenten de geïdentificeerde factoren op een 2-assige grafiek (belangrijk – niet beïnvloed / voorspelbaar – onvoorspelbaar), met als idee sleutelfactoren te identificeren (maximaal drie of vier) waarop contrasterende veronderstellingen kunnen worden gemaakt (Gaudin , 2013, p.99). 
  3. Ten derde schrijven studenten drie of vier scenario’s die volgens hen relevant zijn, zoals:
    • Concurrentievermogen, vertrouwen in de wetenschap
    • Sociaal en ecologisch welzijn
    • Trendscenario