Toekomsten sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student visualiseert alternatieve systemen die rechtvaardigheid, vertegenwoordiging en een eerlijkere verdeling van middelen en kansen tot stand brengen.

Bijvoorbeeld:

Vraag de studenten in kleine groepen of paren om een actuele vluchtelingencrisis te onderzoeken. Onderzoek de redenen achter deze gedwongen migratie (bijvoorbeeld oorlog, economische achteruitgang, milieuramp, vervolging).

Verken de achtergrond van deze pushfactoren, dit wil zeggen waarom is er … (oorlog, economische achteruitgang, enz.).

Studenten identificeren belangrijke momenten in dit verhaal waarin kansen werden gemist om de onderzochte crisis te vermijden en overwegen alternatieve acties die op die momenten nuttig zouden kunnen zijn geweest.

Studenten visualiseren, gezien de huidige situatie, een situatie waarin deze crisis is opgelost. Ze stellen de stappen voor die kunnen worden genomen om dat punt te bereiken.