Toekomsten sdg13 Klimaatactie

De student visualiseert verschillende scenario’s voor klimaatverandering, analyseert zijn/haar veronderstellingen, gevolgen en voorafgaande ontwikkelingspaden en denkt dan na over de gewoonten, regels, technologieën die moeten veranderen voor een nieuw planetair evenwicht.

Bijvoorbeeld:

Toekomstvisie

Studenten overwegen In tweetallen twee scenario’s, 30 jaar in de toekomst: één waarin de negatieve effecten van klimaatverandering zijn toegenomen en één waarin mitigatie van die effecten is begonnen. Maak een lijst van de belangrijkste oorzaken voor de verbetering van klimaatverandering.

Stel in kleine groepen, samengesteld uit 3-4 tweetallen, de belangrijkste geïdentificeerde elementen samen en stippel een nieuw gemeenschappelijk positief scenario uit. Bedenk vervolgens samen welke stappen de komende 5 jaar genomen moeten worden om tot die visie te komen.

Denk samen na over de moeilijkheid om een ​​duidelijk langetermijnvisie te hebben als er zoveel onvoorspelbare factoren bij betrokken zijn.