Toekomsten sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student stelt zich verschillende manieren voor om hun stad / gemeenschap duurzaam te maken.

Bijvoorbeeld:

De docent vraagt ​​de studenten om “in de tijd te reizen” en zich een duurzame versie van hun gemeenschap of stad voor te stellen in 2050. De studenten wordt gevraagd hun antwoorden uit te leggen en te rechtvaardigen.

Studenten werken in groepen en gebruiken luchtfoto’s of Google Earth-systemen om een ​​model van hun gemeenschap of stad te creëren zoals het nu is.

Vervolgens delen ze ideeën over de dingen die ze leuk / niet leuk vinden, of ze denken dat hun stad nu duurzaam is of niet en bespreken ze wat ze willen veranderen in hun model om hun stad / gemeenschap duurzamer te maken. Ze passen hun model aan en transformeren het overeenkomstig.

Ten slotte presenteert elke groep zijn model aan de rest van de klas, beschrijft welke huidige kenmerken van hun stad zij als onhoudbaar beschouwen, en legt de veranderingen uit die moeten worden aangebracht om hun stad in een duurzame stad te veranderen.